تبلیغات محیطی

صفحه نخست » تبلیغات محیطی

هدف تبلیغات محیطی مانند دیگر روش های تبلیغاتی، شناساندن محصول، خدمات و برند به مخاطبان است. اما استفاده ازتبلیغات محیطی یک تفاوت عمده با برخی از روش های دیگر دارد، در تبلیغات محیطی، قبل از اینکه مشتری برای خرید اقدام نماید، نام محصول و خدمات در ذهن مخاطب حک شده است.