خدماتـ لاتیدانـ

صفحه نخست » خدمات

در دنیای امروز ایده ها حرف اول را در پيشبرد و رشد تمامی حوزه ها از جمله تبلیغاتـ محیطی دارند کانون تبلیغاتـ لاتیدان به عنوان یکی از پيشگامان عرصه تبلیغات محیطی استان هرمزگان در تلاش است که آينه تمام قد کسبـ و کار شما در شهر بندرعباس باشد.

لاتیدانـ پیشرو در تبلیغـات

لاتیدان مانندجاده ای بی انتهاست 
و در صعب العبورترین مسیرها پلی میشود برای ارتباط با مخاطب

تیــزرهـا

»
»

هویت بصـری

»

تبلیغـاتـ محیطی

»

طراحی و اجـرای غرفه‌های نمایشگاهی