هویتـ بصـری

صفحه نخست » هویت بصری

​هویت بصری، یک ایده  قابل گسترش همه جانبه است که طراح در ابتدای کار درمورد تمام ابعاد و نحوه ی گسترش آن براساس نیازهای برند شما ایده پردازی می کند
هویت بصری شامل:

  • طراحی نشانه (لوگو)
  • اوراق اداری
  • طراحی بروشور،کاتالوگ و مجله و جلد کتاب
  • طراحی پوستر
  • طراحی کاراکتر و تصویرسازی